Kontakt

Hana Roubalová
Hyršov 4, Všeruby
345 06 Kdyně

604 935 580
info@korekturycj.cz

 
Spolupráce

Západočeská univerzita v Plzni

Nakl. Starý most

Česká asociace pojišťoven

Týdeník ŠKOLSTVÍ

Chatař chalupář

Bylinkář

PES přítel člověka

a další

 

Služby – korektury Hana Roubalová


S využitím profesionálních znalostí Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR vám pro vaše

knihy, články, brožury, webové prezentace, tiskové zprávy, prezentační materiály, zpravodaje, materiály na školení, semináře, diplomové práce a ostatní materiály


nabízím tyto kompletní služby:


  • Pravopisné a gramatické korektury českých textů
  • Základní stylistické korektury českých textů
  • Gramatické a stylistické korektury překladů do českého jazyka
  • Předtiskové korektury vysazeného českého textu

Do textů zasahuji velice citlivě s ohledem na obsah a podstatu zadaného tématu.